Хто ми


Головний сервісний центр МВС здійснює надання платних і безоплатних послуг, віднесених до компетенції Міністерства внутрішніх справ, а також бере безпосередню участь у реалізації державної політики в сфері надання адміністративних послуг.

У межах своїх повноважень Головний сервісний центр МВС здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та профільними закладами іноземних держав з питань, що належать до компетенції системи сервісних центрів МВС, а також вивчення, узагальнення та поширення в передового досвіду в зазначеній сфері.

Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС – видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування транспортними засобами. Повний перелік послуг

Наразі  в Україні функціонує 153 сервісні центри.

27141111_1597121527047563_207562218_o-1024x768

З метою виконання покладених на нього завдань та функцій Головний сервісний центр МВС взаємодіє з центральними органами виконавчої влади та іншими органами державної влади, установами, організаціями, до компетенції яких належать питання, пов’язані з роботою системи сервісних центрів МВС.

Головний сервісний центр МВС створений 7 листопада 2015 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ». Він є міжрегіональним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ.

Головний сервісний центр МВС очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється Міністром внутрішніх справ.

Система сервісних центрів МВС включає Головний сервісний центр, регіональні сервісні центри областей, Автономної Республіки Крим та міст Києва і Севастополя, а також територіальні сервісні центри МВС, які на правах відділів входять до складу відповідних регіональних сервісних центрів.

Bez-nazvi-159-1024x676Про регіональний сервісний центр МВС в Чернівецькій області

IMG_2139

 Загальні положення
1. Регіональний сервісний центр МВС в Чернівецькій області (далі РСЦ МВС) є територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованим Головному сервісному центру МВС (далі ГСЦ МВС) на правах юридичної особи публічного права, до складу якого входя ть територіальні сервісні центри МВС у межах області (без права окремої юридичної особи).
РСЦ МВС здійснює надання платних і безоплатних послуг, віднесених до компетенції Міністерства внутрішніх справ України (далі — послуги).
2. РСЦ МВС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативними актами МВС.
3. РСЦ МВС мас самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки зі своїм повним і скороченим найменуванням, необхідні для здійснення його діяльності.
Основні завдання РСЦ МВС
1. Участь у межах компетенції в реалізації державної політики у сфері падання послуг, моніторинг дотримання суб’єктами господарської діяльності та іншими суб’єктами норм, правил і стандартів у даній сфері.
2. Здійснення контролю за відповідністю конструкції, технічного стану та комплектації транспортних засобів нормам і стандартам.
3. Здійснення контролю за порядком обміну та видачі посвідчень водія, ДОПНВ-свідоцтв, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів і внесення інформації до відповідних державних реєстрів.
4. Забезпечення державного обліку зареєстрованих транспортних засобів, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з послугами, та накопичення інформації про них у відповідних державних реєстрах.
Функції РСЦ МВС

 • 1) здійснює комплекс заходів щодо забезпечення діяльності територіальних сервісних центрів МВС, підвищення якості послуг, що ними надаються;
 • 2) організовує, координує, спрямовує діяльність територіальних сервісних центрів, здійснює поточний і періодичний моніторинг та контроль за їх діяльністю;
 • 3) розробляє та вносить ГСЦ МВС пропозиції щодо покращення діяльності територіальних сервісних центрів МВС;
 • 4) розробляє та вносить ГСЦ МВС пропозиції та забезпечення реалізації в установленому порядку стратегічних і поточних планів, техніко- економічних обґрунтувань розвитку, модернізації і технічного забезпеченій діяльності територіальних сервісних центрів МВС;
 • 5) уживає заходів до запобігання і припинення порушення вимог законодавства у сфері своєї діяльності; організовує забезпечення автоматизованого віддаленого доступ; адміністраторів та користувачів у режимі реального часу до інформаційних систем суб’єктів з надання послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, у яких міститься інформація, необхідна для надання послуг;
 • 6) здійснює моніторинг інформації, внесеної до державного реєстру результатів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;
 • 7) проводить обстеження суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, передачу для реалізації транспортних засобів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, та вносить інформацію до відповідного державного реєстру;
 • 8) проводить обстеження закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;
 • 9) проводить обстеження центрів спеціального навчання з підготовки водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів;
 • 10) забезпечує територіальні сервісні центри МВС та відповідні суб’єкти господарювання спеціальною та бланковою продукцією;
 • 11) здійснює організаційне забезпечення та контроль процесу реєстрації транспортних засобів, обміну та видачі посвідчень водія, ДОПНВ- свідоцтв, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, а також проведення експертизи транспортних засобів, що здійснюються територіальними сервісними центрами МВС, обліку та зберігання документів, що є підставою для їх видачі, контроль за наповненням та актуалізацією відповідних реєстрів;
 • 12) здійснює організаційне забезпечення та контроль обладнання транспортних засобів спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями;
 • 13) здійснює видачу за заявками несправжніх імітаційних засобів;
 • 14) організовує виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів на замовлення власників транспортних засобів;
 • 15) забезпечує направлення на погодження до ГСЦ МВС заявок на проведення дублювання ідентифікаційних номерів складових частин транспортних засобів;
 • 16) забезпечує надання інформації на підставі запитів адміністраторів та користувачів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;
 • 17) організовує забезпечення надання послуг суб’єктам звернення в строки, установлені законодавством, на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів;
 • 18) веде прийом громадян і розглядає звернення з усіх питань щодо надання послуг, діяльності територіальних сервісних центрів МВС, а також з інших питань, що належать до їх повноважень;
 • 19) здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників сервісних центрів МВС;
 • 20) у межах повноважень виконує інші функції, визначені законодавством.
  РСЦ МВС має право:
  1) здійснювати збір, обробку, зберігання і видачу всіх відомостей, необхідних для здійснення повноважень, наданих йому відповідно до законодавства України, та ведення відповідних реєстрів;
  2) запитувати та одержувати на безоплатній основі в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
  3) контролювати діяльність територіальних сервісних центрів МВС щодо реєстрації/обліку транспортних засобів, скасування в установленому законодавством України порядку реєстрації/обліку та накладення правових обмежень на транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери;
  4) розробляти і розповсюджувати (у тому числі шляхом розміщення на спеціальній веб-сторінці) навчальну або освітню літературу, пов’язану з отриманням права на керування транспортним засобом, тощо;
  5) під час здійснення своїх повноважень створювати, приймати, зберігати будь-який документ (у тому числі архівний матеріал) у вигляді паперового або (і) електронного документа, уносити зміни або виправлення в дані, видавати будь-який документ або (і) надавати інформацію, яка може призвести до правових наслідків, а також використовувати систему електронного документообігу, єдині автоматичні засоби управління, електронний підпис, підпис за допомогою електронних або (і) технічних засобів;
  6) здійснювати контроль за ефективністю використання та збереженням закріпленого за сервісними центрами державного майна;
  7) провадити некомерційну господарську діяльність, яка відповідає меті його утворення;
  8) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;
  9) утворювати в разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради для виконання покладених на нього завдань;
  10) залучати на договірних засадах для надання послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів;
  11) користуватися інформаційними базами даних державних органів, |державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
  12) набувати та відчужувати в установленому законодавством порядку необхідне для провадження своєї діяльності рухоме майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у суді.
  Господарська та фінансова діяльність
  1. Господарська діяльність РСЦ МВС базується на засадах остійності та здійснюється згідно з вимогами законодавства і нормативно-правових актів МВС у цій сфері.
  2. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення РСЦ МВС здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міністерству внутрішніх справ у державному бюджеті, та за рахунок коштів загального і спеціального державного бюджету України, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
  3. РСЦ МВС здійснює бухгалтерський облік і звітність у порядку, передбаченому для державних установ.
  4. Майно РСЦ МВС є державною власністю і закріплюється за РСЦ МВС на правах оперативного управління.
  5. Ліквідація та реорганізація РСЦ МВС здійснюється за рішенням МВС або суду в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.