A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Розгляд проектів нормативно-технічної документації щодо погодження проектів конструкції транспортних засобів в частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею свідоцтва про погодження конструкції


Місцезнаходження надання послуги:

вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04071

Контакти:

(044) 374-10-75

Необхідні документи для отримання послуги:

 • заява (у довільній формі як звернення);
 • проект нормативно-технічної документації;
 • акти (протоколи) приймальних або кваліфікаційних (періодичних) випробувань транспортних засобів;
 • платіжні документи про сплату вартості за надання послуги;
 • акти здачі-приймання робіт (надаються в ГСЦ МВС).

Послідовність дій одержувача послуги:

 •  подання до адміністративного органу повного пакета документів, необхідного для погодження проекту нормативно-технічної документації;
 • здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
 • отримання погодження проекту нормативно-технічної документації або листа з обґрунтуванням причин відмови в погодженні.

Послідовність дій щодо отримання примірників свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу:

Видача примірників свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу (далі – свідоцтв) у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється Головним сервісним центром МВС у такому порядку:

 • подача заяви встановленого зразку* (з обґрунтуванням потреби в необхідній кількості свідоцтв);
 • отримання рахунку на оплату виділеної кількості свідоцтв протягом семи робочих днів з дня реєстрації заяви у ГСЦ МВС;
 • надання копії оплаченого рахунку для планування друку та видачі свідоцтв;
 • отримання свідоцтв на підставі довіреності (чинної на момент отримання свідоцтв) та платіжного доручення.

* зразок заяви

Вартість послуги:

398 гривень – термінове надання послуги (за письмовим зверненням замовника у строк до 10 днів);
199 гривень – надання послуги у строк до 1 місяця.

Строк надання послуги:

Не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги, до 10 днів – у разі письмового звернення суб’єкта звернення щодо термінового надання послуги

Перелік підстав для відмови в наданні послуги: 

 • подання неповного пакету документів;
 • невідповідність документів установленим вимогам;
 • наявність у наданих документах відомостей, що не відповідають дійсності;
 • невідповідність конструкції транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху, стандартам, правилам і нормам, які діють на території України

Інформаційна картка надання адміністративної послуги

Технологічна картка адміністративної послуги