A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Підготовка водія та порядок отримання національного посвідчення водія транспортного засобу


Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 травня 1993 року № 340 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 р. № 905), особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії, яке дійсне протягом 30 років з дати його видачі.

Централізоване оформлення, видача, повернення та обмін посвідчень водія здійснюється територіальними сервісними центрами МВС у визначені законодавством строки.

Право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

 • шістнадцятирічного віку – категорії А1, А;
 • вісімнадцятирічного віку – категорії В1, В, С1, С;
 • дев’ятнадцятирічного віку – категорії ВЕ, С1Е, СЕ;
 • двадцятиоднорічного віку – категорії D1, D, D1E, DE, T.

Водії транспортних засобів підлягають обов’язковому періодичному медичному огляду в установлені строки.

Посвідчення водія на право керування транспортним засобом однієї з категорій видається особі, яка:

 • пройшла медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ;
 • пройшла підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм;
 • склала теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС.
  Документом, що засвідчує проходження підготовки і перепідготовки водіїв транспортних засобів, є свідоцтво про закінчення учбового закладу.

Особи складають іспити, необхідні для одержання посвідчення водія, в сервісних центрах МВС незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

Для отримання посвідчення водія вперше особи подають до сервісного центру МВС:

 • паспорт або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання;
 • копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;
 • свідоцтво про закінчення закладу (у разі отримання посвідчення водія вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії);
 • квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги сервісного центру МВС.

Обмін посвідчення водія проводиться без складення іспитів. Під час отримання нового посвідчення водія вилучається посвідчення водія, що підлягає обміну.

Обмін посвідчення водія проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи за умови подання:

 • паспорта або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання;
 • копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • посвідчення водія;
 • оригіналу та ксерокопії документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою П.І.Б, року народження, місця народження тощо);
 • медичної довідки встановленого зразка;
 • картки водія або довідки про підтвердження факту видачі посвідчення водія;
 • квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги сервісного центру МВС.

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 р. № 340 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 р. № 905), про втрату посвідчення водія особа повідомляє у сервісний центр МВС, а в разі його викрадення – у територіальний орган Національної поліції.

Замість втраченого або викраденого посвідчення водія сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про втрату або викрадення, оформляє та видає нове посвідчення водія. 

Для отримання нового посвідчення водія замість втраченого особа подає до сервісного центру МВС:

 • паспорт або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання на території України;
 • копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;
 • одну кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см;
 • картку водія або довідку про підтвердження факту видачі посвідчення водія (за наявності);
 • квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги сервісного центру МВС.Особи, які тимчасово перебувають на території України, мають право на керування транспортними засобами за наявності міжнародного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту.Особам, які тимчасово перебувають на території України, обмін їх посвідчень водія на українське посвідчення водія, а також видача їм українських посвідчень водія замість утраченого у зв’язку з крадіжкою, стихійним лихом, іншими непередбачуваними обставинами посвідчення водія іноземної держави не проводиться.

  Посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, дійсне на території України протягом 60 днів з дати видачі органами та підрозділами ДМС документів на постійне проживання в Україні і після цього підлягає заміні. Заміна таких посвідчень проводиться після проходження особою медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.

  Видані громадянам України за кордоном міжнародні посвідчення водія та посвідчення водія іноземної держави, які відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, підлягають обміну на національні посвідчення без складення іспитів, за умови, що зазначені громадяни постійно проживають на території України.