A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Підготовка уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів


Водії транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (далі — водії), та уповноважені з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів по автомобільних дорогах (далі — уповноважені) мають проходити спеціальне навчання відповідно до вимог Законів України «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)» та Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі — ДОПНВ).

Порядок проведення спеціального навчання водіїв та уповноважених визначений постановою КМУ від 31.10.2007 № 1285, Правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі – Правила), затвердженими наказом МВС від 26.07.2004 № 822, та Положенням про порядок спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та про уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (далі – Положення), затвердженим наказом МВС від 21.03.2008 № 130.

Порядок складання іспитів водіями та уповноваженими у сервісних центрах та отримання ними відповідно свідоцтв ДОПНВ про підготовку водіїв та свідоцтв про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів регламентується Інструкцією про порядок прийому іспитів, видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також про облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ-свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених, затвердженою наказом МВС від 21.03.2008 № 130.

Водії та уповноважені отримують свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія та свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів після проходження підготовки (перепідготовки) у Центрах спеціального навчання, визначених Головним сервісним центром МВС, та успішного складання іспиту у Регіональному сервісному центрі МВС.

Свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія видається на підставі таких документів:

заяви;

свідоцтва про закінчення спеціального навчання;

екзаменаційної картки;

копії посвідчення водія;

копії медичної довідки;

копії паспорта або документа, що його заміняє;

копії документу, що підтверджує наявність у водія стажу керування транспортним засобом не менше 3 років. До стажу керування транспортним засобом включається робота на транспортному засобі, керування власним транспортним засобом;

копії свідоцтва ДОПНВ (у разі перепідготовки);

документу, що підтверджує сплату коштів за надання послуг Територіальним сервісним центром та бланк Свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія.

Документом, що підтверджує наявність у водія стажу керування транспортним засобом не менше 3 років, є:

для осіб, які направляються на спеціальне навчання юридичними особами або фізичними особами-підприємцями — подання;

для осіб, які працюють водіями, — витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого транспортного засобу і його номерного знака. Витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства і скріплюється печаткою;

для осіб, які керують власним транспортним засобом, — реєстраційні документи на транспортний засіб;

для осіб, які керують транспортними засобами, що не є їх власністю, — реєстраційні документи на такий транспортний засіб та документи, що надають право керування ним.

Наявність у водія безперервного стажу керування транспортним засобом або безперервного стажу роботи водієм не вимагається.

Документи на слухачів передаються територіальним сервісним центрам МВС центрами спеціального навчання.

Зразок свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія розміщено на сайті Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй за адресою:

http://www.unece.org/ru/trans/danger/publi/adr/adr_certificates.html.

 

Свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія визнаються дійсними на територіях країн-учасниць ДОПНВ Австрії, Азербайджану, Албанії, Андорри, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Боснії та Герцеговини, колишньої югославської Республіки Македонії, Угорщини, Німеччини, Греції, Данії, Іспанії, Ірландії, Ісландії, Італії, Казахстану, Кіпру, Латвії, Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Марокко, Нідерландів, Норвегії, Польщи, Португалії, Республіки Молдова, Російської Федерації, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Об’єднаного Королівства, Таджикистану, Тунісу, Туреччини, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чорногорії, Чеської Республіки, Швейцарії, Швеції та Естонії. Свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія також визнаються дійсними на територіях окремих країн, які не є Договірними сторонами ДОПНВ.

Свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів видається на підставі таких документів:

заяви;

свідоцтва про закінчення спеціального навчання;

екзаменаційної картки;

копії диплома про вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр»);

копії паспорта або документа, що його замінює;

копії свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (у разі перепідготовки);

документу, що підтверджує сплату коштів за надання послуг Територіальним сервісним центром та бланк Свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія.