A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Обмін та відновлення втраченого або викраденого посвідчення водія


Обмін посвідчення водія проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи за умови подання:

 • паспорта або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання;
 • копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • посвідчення водія;
 • оригіналу та ксерокопії документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою П.І.П., року народження, місця народження тощо);
 • медичної довідки встановленого зразка;
 • картки водія або довідки про підтвердження факту видачі посвідчення водія;
 • квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги сервісного центру МВС.

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 р. № 340 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 09.11.2015 р. № 905), про втрату посвідчення водія особа повідомляє сервісному центру МВС, а в разі його викрадення – територіальному органу Національної поліції.

Замість втраченого або викраденого посвідчення водія сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про втрату або викрадення, оформляє та видає нове посвідчення водія.

Для отримання нового посвідчення водія замість втраченого особа подає до сервісного центру МВС:

 • паспорт або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання на території України;
 • копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.;
 • картку водія або довідку про підтвердження факту видачі посвідчення водія (за наявності);
 • квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги сервісного центру МВС.

Особи, які тимчасово перебувають на території України, мають право на керування транспортними засобами за наявності міжнародного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або про дубльовані літерами латинського алфавіту.

Особи, які тимчасово перебувають на території України, обмін їх посвідчень водія на українське посвідчення водія, а також видача їм українських посвідчень водія замість утраченого у зв’язку з крадіжкою, стихійним лихом, іншими непередбачуваними обставинами посвідчення водія іноземної держави не проводиться.

Посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, дійсне на території України протягом 60 днів з дати видачі органами та підрозділами ДМС документів на постійне проживання в Україні і після цього підлягає заміні. Заміна таких посвідчень проводиться після проходження особою медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.

Видані громадянам України за кордоном міжнародні посвідчення водія та посвідчення водія іноземної держави, які відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, підлягають обміну на національні посвідчення без складення іспитів, за умови, що зазначені громадяни постійно проживають на території України.

Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія, паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон сервісним центром МВС за заявою особи.

Поновити посвідчення водія