A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Суб’єктам господарювання, які здійснюють виготовлення, зберігання та видачу номерних знаків


Кроки для участі суб’єктів господарювання у виготовленні, обліку та видачі номерних знаків для транспортних засобів

Головний сервісний центр МВС веде перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють виготовлення, зберігання та видачу номерних знаків,  а також надає цим суб’єктам доступ до електронного реєстру і скасовує такий доступ. Усе відповідно до Порядку виготовлення та обліку номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації.

Усі суб’єкти господарювання, незалежно від їх форм власності та організаційно-правової форми (їх філії чи відокремлені підрозділи), які планують за зверненням власників транспортних засобів або їх уповноважених представників здійснювати виготовлення номерних знаків, мають надіслати  на офіційну адресу Головного сервісного центру МВС: 04085 м. Київ, вул. Лук’янівська 62 або на електронну адресу info@hsc.gov.ua  заповнене повідомлення, до якої додають засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи:

  • копію документа, що підтверджує право власності/користування приміщеннями або земельними ділянками, на яких розташовані такі приміщення, у яких здійснюватиметься виготовлення та/або видача номерних знаків (крім випадків, коли право власності на відповідний об’єкт нерухомого майна зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);
  • копії документів про відповідність робочого місця користувача електронного реєстру вимогам законодавства, у тому числі у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах (для отримання персонального логіна та пароля доступу відповідальної особи до електронного реєстру).

 Детальну інформацію стосовно порядку доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів та документів про відповідність робочого місця користувача електронного реєстру вимогам законодавства, у тому числі у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах цих документів можна отримати за посиланням або за телефоном (044) 374-10-41;

  • кольорові фото виготовлених суб’єктом господарювання зразків номерних знаків (лицьовий та зворотний бік) кожного типу номерних знаків, які виготовлятимуться субєктом господарювання;
  • копію розпорядчого документа про призначення відповідальної особи (за необхідності).

У разі, коли повідомлення та документи надсилаються на адресу електронної пошти ГСЦ МВС вони повинні бути оформлені згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та використання електронних документів.

За результатами розгляду надісланих документів Головний сервісний центр МВС протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження: надсилає інформацію про включення суб’єкта господарювання до переліку та зазначає його порядковий номер — формується автоматично засобами реєстру; формує персональний логін та пароль доступу відповідальної особи до електронного реєстру.

Отримати персональний логін та пароль у конверті може відповідальна особа в Регіональному сервісному центрі МВС тої області, де знаходиться приміщення цього суб’єкта господарювання. Таке отримання відбувається з підписанням акту приймання-передачі.

У разі, якщо суб’єкт господарювання подав документи не в повному обсязі або за формою, що не відповідає вимогам законодавства, Головний сервісний центр МВС інформує про це. Тоді суб’єкт господарювання повторно подає документи, усунувши недоліки.

Якщо змінюється адреса приміщення для виготовлення та/або видачі номерних знаків, то потрібно поінформувати Головний сервісний центр МВС у 5-ти денний термін.

Припинення доступу суб’єкта господарювання до електронного реєстру

Головний сервісний центр МВС зупиняє доступ суб’єкта господарювання до електронного реєстру в разі:

  • отримання документально підтвердженої інформації про невідповідність установленим вимогам номерних знаків, які виготовляються та видаються субєктом господарювання;
  • закінчення строку дії документів, що підтверджують право користування приміщеннями або земельними ділянками, на яких розташовані такі приміщення, у яких здійснюватиметься виготовлення та/або видача номерних знаків;
  • подання заяви суб’єкта господарювання складеної в довільній формі.

Після зупинення доступу до електронного реєстру Головний сервісний центр МВС не пізніше наступного робочого дня, надсилає лист, в якому інформує про цей факт і про підстави.

Наказом МВС від 30 січня 2024 року № 53 «Про затвердження Змін до Вимог до номерних знаків транспортних засобів та Зміни до Єдиних зразків номерних знаків транспортних засобів» запроваджено окремі серії номерних знаків, які будуть застосовуватися в буквено-цифрових комбінаціях номерних знаків, що будуть виготовлятися та видаватися суб’єктами господарювання.