A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Перевірка суб’єктів господарювання щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (висновку)


Послугу надають регіональні сервісні центри ГСЦ МВС (за місцем знаходження торговельного приміщення суб’єкта господарювання)

Контакти:

контактні телефони регіональних сервісних центрів ГСЦ МВС в областях

Необхідні документи для отримання послуги:

1. Суб’єкти господарювання для постановки на облік подають особисто або через уповноваженого представника або надсилають поштою до РСЦ за письмову заяву про постановку на облік за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, а дистриб’ютори чи товарні біржи — заяву про постановку на облік за формою згідно з додатком 2. До заяви додаються:

 • засвідчена в установленому порядку копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
 • засвідчена в установленому порядку копія договору, який підтверджує повноваження дистриб’ютора (для дистриб’юторів);
 • засвідчена в установленому порядку копія договору, який підтверджує повноваження уповноваженого дилера (для уповноважених дилерів);
 • засвідчені в установленому порядку копії документів, що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), відповідальних осіб суб’єкта господарювання;
 • засвідчені в установленому порядку копії наказів про призначення осіб, на яких керівник суб’єкта господарювання (фізична особа — підприємець) поклав обов’язки щодо отримання, зберігання, оформлення та видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод, огляду і звірки ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, внесення інформації до електронного реєстру;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів про проходження відповідної підготовки працівників суб’єкта господарювання, які здійснюють огляд транспортних засобів і звірку ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, відповідно до вимог Порядку торгівлі;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності або оренди приміщень (майданчиків), у яких здійснюються демонстрація, зберігання, продаж товару, приміщень (майданчиків) для тестування транспортних засобів (крім дистриб’юторів, які здійснюють продаж товару через уповноважених дилерів і товарні біржі);
 • засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності або оренди приміщень для проведення передпродажної підготовки та сервісного обслуговування, або договору про надання таких послуг (крім дистриб’юторів, які здійснюють продаж товару через уповноважених дилерів, і товарних бірж);
 • засвідчену в установленому порядку копію довідки банку про відкриття рахунку;
 • засвідчені в установленому порядку копії свідоцтв про погодження конструкції транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, технічних умов, сертифіката відповідності транспортного засобу та свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів та символів (VIS) міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів в Україні (для виробників транспортних засобів);
 • документ або інформація (реквізити платежу), що підтверджує оплату вартості послуги з огляду матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та відповідності документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, у будь-якій формі.

2. У заяві про постановку на облік зазначається код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації для перегляду електронної версії установчого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Документи, які додаються до заяви про постановку на облік, прошиваються, сторінки пронумеровуються, засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання (особи, яка виконує його обов’язки) та печаткою (за наявності).

3. Документи можуть бути надіслані на адресу електронної пошти РСЦ за місцезнаходженням торговельного приміщення суб’єкта господарювання.

У такому разі заява створюється в електронній формі, до неї додаються скановані копії оригіналів документів, що завершується накладенням електронного підпису.

Вартість послуги:

513 гривень (без ПДВ)

Підстава для відмови у наданні послуги:

У разі, якщо суб’єктом господарювання подано документи не в повному обсязі, у формі, що не відповідають вимогам законодавства, містять ознаки підроблення чи недійсні.