A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Зручності для відвідувача – насамперед


22 Лютого 2017

Під таким заголовком газета Новоселиччини «Район-інфо» (№7 від 16.02. 2017) розповідає про роботу сервісної служби МВС:

 «У ході реформи в Міністерстві вну­трішніх справ були ліквідовані МРЕВ (міжрайонні реєстраційно-екзамена­ційні відділи) і створені територіальні сервісні центри. Торкнулася реформа і Новоселиці. Нині тут діє терито­ріальний сервісний центр №7343.

Наш кореспондент зустрівся з його начальником Сергієм Михайловичем УДАЛОВИМ і попросив відповісти на ряд запитань, які стосуються діяльно­сті очолюваної ним установи.

—Заміна МРЕВ на сервісний центр — це зміна вивіски?

—Ні. Я так би не сказав. Створен­ня сервісного центру, це, образно кажу­чи, включення «зеленого світла» новому сервісу, новій ідеології, пріоритетом якої є спрощення адміністративних послуг, їх де­централізація, клієнтоорієнтованість, впро­вадження сучасних технологій. Перед нами конкретне завдання: клієнт повинен отрима­ти необхідні послуги за простим і зрозумілим алгоритмом, або скористатися допомогою компетентного консультанта.

—Скільки таких сервісних центрів діє на Буковині?

—П’ять. У Новоселиці, а також у Чернів­цях, Кельменцях, Глибоці та Кіцмані.

—Обслуговування клієнтів здійс­нюється за принципом їх прописки?

—Ні. Тут діють правила «єдиного вікна». Прописка не відіграє жодної ролі. Головне — клієнт повинен бути громадянином України, тобто резидентом. У який сервісний центр звернутися — вибирає клієнт. Зрозуміло, що він іде туди, куди йому ближче, та ми обслу­говуємо всіх, незалежно від їх місця прожи­вання в Україні.

—Які конкретно послуги надає сервісний центр?

—Ми надаємо платні і безоплатні послу­ги. Серед них — реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, здача іспитів з правил дорожнього руху, практичного водіння, видача або заміна по­свідчень водія та їх дублікатів у разі втрати або крадіжки, також оформлення дозволів на перевезення небезпечних вантажів, інші послуги. До речі, до них додано ще одну — видачу довідок про несудимість та міжнарод­них посвідчень водія.

—Які, на ваш погляд, основні еле­менти реформи?

—Їх є чимало. Зупинюся на найголовні­ших. Як відомо, запорукою успіху будь-якої справи є кадри. Тому велику увагу приділяє­мо саме кадровому потенціалу. Постійно працюємо над системою підбору і навчанню нових співробітників. Це повинні бути люди з новим мисленням, новими цінностями, освічені, що бездоганно володіють нормами етичної поведінки службовця. Слід відзна­чити, що відбулися зміни і в площині екзаме­наційної системи для отримання водійського посвідчення. Зокрема, нині чітко розмежо­вано теоретичні питання в залежності від категорії, ліквідовано довідку-рахунок, що призвело до здешевлення послуги. Запро­ваджено електронний договір купівлі-продажу транспортного засобу. Є й ряд інших новацій.

Чи багато часу йде на одержання послуг?

—Це залежить від виду послуги. Але по­зитивним є те, що той, хто звертається до сервісного центру, має змогу всі питання вирішити на місці: здійснити купівлю-продаж, провести експертне дослідження транс­портного засобу та документів до нього, визначити оціночну вартість транспортного засобу, перевірити його по базах даних ав­томатизованих інформаційних систем, а та­кож оплатити послуги в касі банку. Зауважу, що сервісний центр працює у суботу — щоб прийняти тих, хто не має мож­ливості звернутися у робочий день. Вихідні неділя і понеділок.

Георгій ОСИПОВ»