A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Розроблено систему антикорупційних заходів


11 Квітня 2016

В РАМКАХ ЗАКОНУ Вони спрямовані на надання якісних прозорих послуг громадянам, безумовне дотримання працівниками регіонального та територіальних сервісних центрів законності,службової дисципліни.
Усі складові антикорупційної роботи, передбачені відповідною програмою Головного сервісного центру МВС, розглянуто на нараді з участю керівників територіальних центрів, структурних підрозділів РСЦ.
Наголос зроблено не лише на додаткових заняттях персоналу під час службової підготовки з вивчення засад державної антикорупційної політики, на інформуванні про відповідальність за вчинення посадових злочинів, корупційні правопорушення, але й на ефективних механізмах попередження і виявлення фактів,що підривають довіру громадян до сервісної служби.
Зокрема, наказом Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області визначено уповноважену особу — провідного спеціаліста сектору моніторингу і контролю діяльності сервісних центрів Анатолія Дроня, в посадових обов’язках якого передбачено роз’яснювальну роботу, навчання співробітників з питань антикорупційного законодавства, правил етичної поведінки.
Йшлось також про запровадження на сайті Головного сервісного центру МВС сторінки під назвою «Антикорупція», яка передбачає форму електронного повідомлення про корупцію.
В контексті антикорупційних заходів Буковинський сервісний центр звертається до всіх громадян, які користуються послугами РСЦ МВС в Чернівецькій області, з проханням не забувати, що сервісні та консультаційні послуги власникам транспортних засобів надаються працівниками РСЦ виключно у приміщенні центру. Це унеможливлює шахрайство, сумнівне «посередництво», гарантує надійність послуги, зрештою, наближає всіх нас до європейських стандартів взаємовідносин громадянина і службовця.
Прес-служба РСЦ МВС в Чернівецькій області